790.000960.000
250.000
260.000
140.000180.000
230.000370.000
300.000450.000

Cách nuôi trồng & chăm sóc hoa lan